Rozkvět automobilového průmyslu

Rychlost a agresivita vývoje, kterého jsme svědky v automobilovém průmyslu nemá (snad s výjimkou výpočetní techniky) obdoby. I několikrát za rok si můžeme na řadě autosalonů či jiných motoristických událostí vychutnávat stále nové designérské koncepty, technologické výdobytky a snahu všech světových automobilek zaujmout.

Dnešní článek se bude snažit hledat odpověď především na následující otázky. Posunul se automobilový svět skutečně kupředu, anebo se pouze změnil? Jsou vozidla dnes opravdu lepší než ta, která vyráběli naši předkové? Došlo a dochází ke skutečným změnám, nebo se jedná pouze o promyšlené marketingové strategie? Jsou dnešní vozidla opravdu úspornější, bezpečnější a ekologičtější než v minulosti, anebo se jedná pouze o marketing?

Ochrana posádky ve starších a moderních vozidlech

S největší pravděpodobností v žádné jiné oblasti (snad možná s výjimkou designu) nedošlo k tak bouřlivému vývoji jako v bezpečnosti. Zavedení bezpečnostních pásů, airbagů a poté elektronických stabilizačních systémů a deformačních zón do sériové výroby přineslo obrovský skok vpřed.

Dnes je bez obav možné říci, že bezpečnost současných vozidel je zcela jednoznačně a objektivně výrazně lepší než v minulosti. Vždyť jen samotné bezpečnostní pásy ve velkém používané od 70. let podle údajů z Ministerstva dopravy snižují riziko smrti při nehodě na sedadle spolujezdce 6x mimo obec a 8x v obci, u řidičů je to dokonce 14x mimo obec a 12,8x v obci.

Díky použití bezpečnostních pásů i na zadních sedadlech dochází k úbytků tragických nehod (vztahuje se jak na jízdu v obci tak mimo ni). Je logické, že neexistuje žádná exaktní metoda, jak k těmto cifrám dospět. Přínos bezpečnostního pásu je teda naprosto nezpochybnitelný.

Velmi podobně by se pak dalo mluvit i o airbagu, který se však do vozidel začal ve velkém montovat až zhruba v polovině 80. let. Během své krátké existence prodělaly airbagy značný vývoj – z klasických čelních airbagů se postupně vyvinuly i jejich boční, hlavové a střešní varianty. V dnešní době je většina vozidel vybavena všemi zmíněnými druhy airbagů zároveň.

Deformační zóny

Určitě si řada z vás pamatuje případy, kdy při nehodě z jen lehce poškozeného vozidla museli záchranné složky vytahovat těžce zraněné či mrtvé pasažéry a naopak, kdy se ze zcela zdemolovaného vozidla cestující dostali bez nutnosti cizí pomoci. V tomto případě jednoznačně sehrály svou roli deformační zóny. Účelem těchto zón je co nejefektivněji a nejrovnoměrněji vstřebávat kinetickou energii při nárazu do všech částí vozidla s výjimkou prostoru pro cestující.

Sice tím dojde k neopravitelnému sešrotování vozidla (pokud se však podíváme např. na vzdálenost, o kterou se posunul volant či přístrojová deska směrem k řidiči, zjistíme, že se neposunuly téměř vůbec), přesto se sešrotuje vše kromě toho, co chrání posádku. Náraz jako takový by měl být výrazně zmírněn airbagem se současným použitím bezpečnostního pásu. Pravděpodobnost úmrtí v takovém vozidle je pak výrazně nižší než u vozidel z minulosti.

Dopředu nemusí vždy znamenat dopředu, aneb v čem jsme pokroku nedosáhli

Bohužel ne ve všech oblastech souvisejících s automobily došlo k tak výraznému skoku dopředu. Zmínit můžeme například kvalitu a trvanlivost. Výrazně se zlepšila např. ochrana proti korozi ale výrazně kvalitativně dolů šlo všeobecně dílenské zpracování (ty tam jsou chromované nárazníky, dřevěné volanty apod.). Auta jsou navíc dnes vyráběna v obrovských sériích, velice často se používá pouze jedna koncepce na několik modelů a to i napříč značkami.

Řada „tradičních“ automobilek přesouvá své závody do zemí třetího světa. Původně luxusní a prestižní automobilky jdou stále více směrem k lidu. Bohužel masové problémy automobilky Toyota i jiných značek z minulých let nejsou náhodné. Automobilky jsou neustále nuceny chrlit nové modely, velice často jsme svědky situací, kdy např. jedna firma vyrábí převodovky, druhá motor a třetí např. střešní okna. Vše probíhá velice hekticky s tím, že na prvním místě je vždy zisk a boj o přežití.

Zda tento režim někdy skončí, je otázkou. Ještě větší otázkou pak je, zda ze současného stavu existuje cesta zpět. V 60. či 70. letech jezdilo po světě automobilů nesrovnatelně méně a i menší továrny (v podstatě manufaktury) poptávku dokázaly pokrýt. Dnes je poptávka obrovská, nabídka a konkurence ještě větší a času a příležitostí k vývoji stále méně.

Elektronizace – cesta dopředu či někam jinam?

Moderní auta, ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, jsou doslova prošpikovaná elektronikou. Ne vždy je však takto „zautomatizované“ vozidlo to ideální. Snad všichni, kdo se o svět motoristiky jen trochu zajímají, zaznamenali i námi výše zmíněné problémy automobilky Toyota se samovolným zrychlování. U staršího auta by však k takovým problémům nikdy dojít nemohlo. Pokud by z nějakého důvodu automobil začal zrychlovat a nožní brzda by byla zablokovaná, stačilo by buď vyřadit anebo jen vyšlápnout spojku (s vyřazenou rychlostí se nikdy žádný automobil nerozjede).

I v případě, že by se narázem porouchala i spojka, je přece možné řadit i bez ní, ačkoliv na životnost převodovky se to asi pozitivně nepromítne. Dalším problémem je, že u moderních vozidel s automatickou převodovkou se často nevyskytuje ani ruční brzda, s níž není problém zastavit i z vysoké rychlosti, ač samozřejmě na mnohem delší vzdálenost. No a pokud bychom si zahráli na scénáristy hororového filmu a předpokládali bychom, že selže i ruční brzda, pak je vždy možné ze zapalování vytrhnout klíče.

Zásadní problém ale nastane, pokud se vozidlo nestartuje klíčem ale tlačítkem (tak jako v případě nových luxusních Toyot). Pak se jedná o stěží řešitelnou situaci a zlým jazykům se nabízí otázka: udělal svět automobilismu skutečně krok dopředu, anebo dopředu znamená spíše regresi?

Legislativní změny v motoristice aneb co byste měli vědět

Již za méně než dva měsíce vejdou v platnost změny zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích. V Point S považujeme za povinnost vás o nich, stejně jako o všech případných dalších změnách, včas informovat. Pokud však nyní začínáte mít obavy, že jste něco zanedbali či  zapomněli, vězte, že není třeba se strachovat. Nejedná se vesměs o nic výrazného a řady motoristů se změny v podstatě nedotknou. I tak si je ale pojďme projít, jelikož, jak známo, neznalost neomlouvá.

Vlastníte staré, na první pohled korozí postižené vozidlo? V tom případě zbystřete

Pokud jste vlastníkem korozí „prolezlé“ felicie, favoritu či jiného vozidla, je možné, že vás na cestě potká nepříjemná událost. Na základě nových změn totiž budou mít policisté právo řidiči nařídit kontrolu technického stavu vozidla a ten bude mít povinnost neprodleně zajet na STK (maximálně však do vzdálenosti 4 km). Pokud se při kontrole ukáže, že na vozidle skutečně je vážná či dokonce nebezpečná závada, budete povinni celou technickou prohlídku zaplatit.

Denní svícení

Aniž by bylo jakkoliv prokázáno, že má denní svícení na bezpečnost silničního provozu kladný vliv, světla zapněte. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta a možná i ztráta jednoho bodu (argument, že svícení je nepříjemné a oslňuje u PČR pravděpodobně neobstojí). Jelikož je však povinné svícení zavedeno už nyní a většina řidičů jej považuje za samozřejmé, nejde o nic významného.

Pozor na využívání vyhrazených pruhů

V současnosti má policie právo trestat jízdu v pruhu vyhrazeném pro autobus, nicméně vzhledem k minimální nebezpečnosti tohoto jednání bude takováto jízda vyňata z bodového hodnocení. Stále bude hrozit pokuta, nicméně případná ztráta trestných bodů již bude mimo hru.

Zavedení souhrnných trestů

V případě, že se hříšník dopustí několika přestupků najednou (např. předjíždění přes plnou čáru se současným překročením rychlosti), bude celá záležitost projednávána ve společném správním řízení a trestné body budou uděleny pouze za nejvýše postižitelný přestupek. Nebude pak docházet k okamžitému vybodování řidičů.

Změny v bodovém systému

Od dubna dochází ke zpřísnění bodových trestů u obzvlášť nebezpečných přestupků, zatímco ostatní přestupky se naopak „zlevní“. Zmiňme například nyní tříbodové ohrožení jiného řidiče při přejíždění z pruhu do pruhu. To bude nově za 5 bodů. Krom toho bude zaveden zcela nový přestupek – neposkytnutí první pomoci, pokud jste svědky nehody (pokud při cestě uvidíte dopravní nehodu a neposkytnete první pomoc a nepřivoláte záchranáře, můžete být potrestáni až 7 trestnými body). V současnosti platí to samé pouze v případě, že se sami stanete účastníkem dopravní nehody.

Bude povoleno symbolické množství alkoholu?

Od dubna dochází ke zrušení bodového trestu u hladiny alkoholu do 0,3 promile, jelikož i člověk, který před jízdou nepil, může tuto hodnotu „nafoukat“. Nadále však zůstává zákaz řízení a pokuta a stejně jako dnes bude plně v kompetenci městských úřadů s rozšířenou působností, jak se k takovýmto prohřeškům postaví.

Bude možné ve výjimečných případech usedat za volant i v 17 letech?

Je teoreticky možné (nikoliv však v dubnu tohoto roku), že se budeme v reálném provozu setkávat i s řidiči, kterým ještě nebylo 18 let. Takoví řidiči by však museli být pod dohledem dospělé osoby starší 30 let vlastnící řidičský průkaz po dobu delší než 5 let. Kromě toho by tito školitelé museli absolvovat speciální kurzy, nemít více než 4 trestné body a také by byla povinnost vozidlo opatřit nálepkou „Začátečník“. Pokud dojde k uzákonění tohoto návrhu, určitě vás budeme na Point S informovat.

Ze silnic zmizí označení úseků měření a městská policie získá právo měřit rychlost

Dle nového návrhu bude mít nově městská policie pravomoc měřit rychlost a vybírat pokuty, a to nejen na dopravními značkami označených úsecích. Ze všech českých měst a vesnic by tak měli postupně zmizet všechny neslavné tabule označující začátek a konec měření rychlosti. Zda se jedná o správné rozhodnutí, které přispěje k bezpečnosti na silnicích, anebo jde pouze o snahu, jak z kapes řidičů vyždímat peníze do obecních rozpočtů, je těžké předjímat. Faktem je, že například trvalé radarové měření na obchvatech velkých měst a magistrálách mělo nezanedbatelný preventivní dopad. Řidiči si totiž dávají pozor. Zda se nyní bude jezdit rychleji a obecní poklady se budou plnit, či se nebude jezdit rychleji, ukáže až čas.

Jak jsme již řekli na začátku článku, nejedná se o žádnou revoluci. Odpovědný řidič se změnami problémy mít nebude a piráty silnic asi stejně nezastaví. Oceňujeme především zrušení bodového postihu při mírném překročení rychlosti (o 5 km/h), kdy však stále zůstává pokuta, zrušení postihu při 0,3 promile (opět však zůstává pokuta) a naopak schvalujeme vyžadování zimního obutí i v nížinách či důslednější kontrolu technického stavu vozidla.