Vykradené vozidlo s nepoškozeným zámkem

Pokud nešetříme na pojištění a ukradnou či vykradou nám vozidlo, jedná se pouze o nepříjemnost. Problém však může nastat v případě, když k loupeži dojde, aniž by zloděj poškodil zámek, okna či cokoliv jiného. Pojišťovny sice proti policejnímu protokolu škodu již běžně proplácí, zdaleka to však není pravidlo. Pak se jen těžko vysvětluje, že ta navigace za 10.000 Kč v autě prostě byla a že jsme si ji nezapomněli doma na kuchyňském stole.

Dostali jste se do výše zmíněné situace?

  • Potom běžte co nejdříve na policii, případně volejte tísňovou linku.

Pokud loupež nebude řádně zadokumentovaná, od pojišťovny asi neuvidíte ani korunu. Dokonce ani u sebepečlivěji zdokumentovaných škodných událostí se nemusíte setkat s úspěchem. Řada pojišťoven totiž stále praktikuje filozofii, že aby mohlo být z jejich strany uvolněno pojistné plnění, musí být zřejmé, že zloděj „překonal překážku“ – tzn. došlo k evidentnímu poškození zámku, dveří, oken atd. Pokud však k „překonání překážky“ nedošlo a zloději použili tzv. polský klíč, pojišťovny mohou začít dělat nepříjemnosti.

V takovém případě nezbývá nic jiného, než si zažádat o znalecký posudek. Pokud tento posudek potvrdí vniknutí do vozidla, naprostá většina pojišťoven již škodu uhradí. Pokud ne, budete se muset obrátit na soud.

  • Jednejte okamžitě a požadujte zajištění stop.

Pokud si na ukradenou navigaci vzpomenete za dva týdny, jen stěží u pojišťovny pochodíte. Bez ohledu na to, kde jste, požadujte okamžité sepsání protokolu.

  • Buďte ve svém vyjádření jednoznační

Pokud by měla policie tendenci situaci řešit takovým stylem, že by se vás stále ptala, zda jste si skutečně jistí, že chybějící navigace v autě opravdu byla či zda jste ji třeba někde nenechali, buďte resolutní. Policie má povinnost vaši výpověď zaevidovat, i kdybyste tvrdili, že vás okradli Marťani. Pokud v protokolu nebude jasně zmíněno, že k loupeži došlo bez překonání překážky, vyžadujte nápravu, případně se nebojte zažádat o provedení expertízy. Pokud bude její výsledek kladný, náklady na ní vám včetně škody jako takové proplatí pojišťovna.

Podle policejního protokolu se určuje výsledek řízení

Solidní pojišťovny postupují při likvidaci pojistné události podle policejního protokolu. Pokud policie shledá, že ke krádeži došlo, peníze proplatí. V opačném případě nikoliv. Je teoreticky možné, že pokud policie krádež připustí, nicméně nedojde k překonání překážky, bude pojišťovna trvat na došetření případu. To v praxi znamená zjištění, zda bylo vozidlo řádně uzamčeno, zda nedošlo třeba i k pojišťovacímu podvodu apod. Naprostá většina solidních pojišťoven však nakonec škodu proplatí.

Cennosti nepatří na sedadlo

Vždy je lepší problémům předcházet, než jim čelit. Nikdy tedy v automobilu nenechávejte peněženku, fotoaparát, přenosnou navigaci apod. Vždy kontrolujte uzamčení všech dveří včetně kufru, jelikož zejména v zimních měsících může vlivem mrazu některý ze zámků „vyskočit“ a zůstat otevřený. Nezapomínejte, že pojišťovny nerady vyplácí škody a udělají (téměř) cokoliv, aby se mu vyhnuly.

Čekají nás změny a zdražení STK?

Je pravděpodobné, že značně rigidní systém českých STK zanedlouho zaznamená změnu. O co jde a co přesně se změní, si řekneme v dnešním článku.

Máte-li tmavá skla, zbystřete

Jednou z navrhovaných změn je, aby propustnost zatmavovacích folií kontrolovaly STK. Propustnost skel v současnosti kontroluje pouze Policie ČR, a to ještě ve velice omezené míře (ostatně měřidlem propustnosti jsou vybaveny jen některé hlídky a to pouze na Olomoucku a Ostravsku). Kromě neudělení STK a až desetitisícové pokuty hrozí hříšníkům odebrání řidičského oprávnění až na 1 rok a prohlášení vozidla za neschopné provozu. To bude v praxi znamenat nutnost povolat odtahovou službu, což přinese jak další finanční tak časové náklady.

Podle návrhu zákona budou muset mít skla světelnou propustnost minimálně 70 procent a čelní sklo ještě o 5 % více. Propustnost zadního skla je upravena zákonem pouze tak, že zatmavovací fólie nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu, o zadních bočních oknech zákonem nemluví vůbec.

Měří se absolutní propustnost skel a fólií

Na tuto skutečnost je nutné dávat pozor. Pokud si např. koupíte fólii s propustností 80 % (klidně i atestovanou), je potřeba taktéž změřit reálnou propustnost skel jako takových. Při finálním měření se totiž dílčí propustnosti skládají, a proto hrozí, že testem neprojdete. Pokud tedy zamýšlíte instalovat si na sklo ještě zatmavovací folii, konečný výsledek si nechte zkontrolovat (u skel zatmavených přímo výrobcem se o propustnost bát nemusíte).

Zdraží STK?

Pravděpodobně ano, nicméně nemělo by to být o více než 10 % (STK zdraží vyšší počet kontrolních úkonů, který bude nově stanoven na 160. Kromě běžných úkonů, mezi které patří např. kontrola brzd, nově přibudou mj.:

  • kontrola hloubky dezénu a poškození pneumatik (zda nejsou pneumatiky poškozeny špatnou geometrií vozidla apod.);
  • měření opotřebení spojovacích zařízení;
  • již zmíněná kontrola propustnosti skel.

Zdraží i ME?

Nejspíše ne, jelikož zde se žádné změny neplánují.

Pocítí chystané změny běžný řidič?

Pravděpodobně ne. Slušní a zodpovědní řidiči na STK určitě nebudou jezdit se sjetým vzorkem pneumatik či s neudržovaným a nebezpečným vozidlem, které při STK neprojde. Určitý problém by však mohl představovat samotný přechod z minulého systému na ten současný. STK asi bude nějakou dobu trvat, než si zvyknou na větší množství kontrolních úkonů a nedají se tedy vyloučit delší čekací lhůty. Toho se však motoristé zatím obávat nemusí, jelikož zákon jako takový dříve než v příštím roce platit nezačne (variantou je i ostrý provoz až od roku 2013).