Na osobu blízkou se už tolik vymlouvat nebudeme. Pokutě se však dá stále vyhnout

Ohledně institutu osoby blízké se již řadu let vedou bouřlivé diskuze. Někdo jej má za nehorázný nesmysl, někdo za nezpochybnitelné právo vycházející z Listiny základních práv a svobod. Od 19. ledna 2013 však osoba blízká, alespoň částečně, zanikla. Při projednávání přestupku bude totiž majitel vozu povinný udat osobu, která vůz řídila. Pokud si však myslíte, že se jedná o konec absurdit při dokazování spáchání přestupku, nemůžete být dál od pravdy.

Osobu blízkou vystřídala osoba „vzdálená“

Nově sice není možné odvolat se na osobu blízkou, pokud však vinu svalíme např. na cizince bez trvalého pobytu v Česku, vyhneme se jí. Vyšetřovací orgány totiž budou muset tohoto člověka předvolat. Vzhledem k tomu, že se jim to minimálně v zákonné lhůtě nepodaří, případ bude promlčen. A i pokud by byli úředníci úspěšní, jen těžko se jím bude vymáhat pokuta od člověka pocházejících z Japonska či Indie.

Auto jsem půjčil Frantovi, ten Zdendovi, ten Martině, ta svému manželovi…

Další možností jak se vyhnout pokutě a případnému připsání bodů je vinu svalit např. na známého. Ten pak v rámci předvolání uvede, že vůz půjčil další osobě, ta pak další osobě atd. Výsledkem pak bude, že se vyšetřující úřady s touto nekonečnou záplavou řidičů nedokáží srovnat v zákonné lhůtě a případ se opět promlčí.

Existuje možnost vysvětlení nepodat. Ovšem pod pokutou

Další možností,  jak se vyhnout připsání bodů, je odmítnout s úřady spolupracovat. Majitel vozu bude sice muset zaplatit pokutu 10000 korun, skutečný pachatel přestupku však zůstane neodhalen a nikomu nebudou připsány body, případně odebrán řidičský průkaz.

Změny se netýkají již běžících řízení

Pokud jste spáchali přestupek v době před 19. lednem 2013, budou se vás týkat legislativní pravidla platná před tímto datem. Stále tak máte možnost odkázat na osobu blízkou a pokutě se vyhnout.

Osoba blízká žije dále

Určitou absurditou současné právní úpravy je skutečnost, že na osobu blízkou je stále možné se úspěšně vymluvit. Jedinou změnou bude, že se na ní nebude moci vymlouvat vlastník vozidla. Pokud ten však uvede, že vůz řídil jeho známý a ten pak řekne, že vůz zapůjčil své osobě blízké, vyšetřování bude u konce a viník bude nepotrestán. Svým způsobem je tak tento způsob nejjednodušší a nejelegantnější ze všech, minimálně tedy ve srovnání s kolotočem viníků á la Franta, Zdenda, Martina…

Odhalí úředníci neexistujícího cizince či skutečnost, že v danou dobu tato osoba nemohla vůbec být v ČR?

Pokud se rozhodnete svalit vinu za přestupek na cizince a bojíte se, že vyšetřující orgány mohou odhalit, že tento cizinec v době spáchání např. nemohl být v ČR (absence víza apod.), nemáte pádný důvod. Městský úřad totiž při objasňování přestupků s cizineckou policií (natož pak s orgány cizího státu) nespolupracuje. Úplně jiná situace však nastane, pokud s vozem někdo spáchá trestný čin (usmrcení chodce, způsobení vážné nehody atd). V takovém případě se vyšetřování chopí policie a bude jej vést ve zcela odlišném režimu.

Vzhůru na skútr. Na 125 ccm vám postačí řidičák na auto

Do městského provozu byste těžko hledali vhodnější vozidlo. Skútry mají spotřebu pouze kolem 2-3 litrů, při troše představivosti je možné je zaparkovat takřka kdekoliv a i jejich pořizovací cena je výrazně nižší než u auta. Určitou nevýhodou byla, alespoň tedy ve srovnání se západoevropskými či jihoevropskými zeměmi, jistá legislativní přísnost kolem možností jejich provozování. Na jakoukoliv motorku s objemem nad 50 ccm, tedy i na skútr, je totiž  nutné mít speciální řidičský průkaz. Ovšem tomu bude již za pár dní konec. Na skútr do 125 ccm tak bude moci usednout každý, kdo vlastní řidičák skupiny B.

Existují i větší skútry, na které se rozšíření nevztahuje

Legislativní změna umožňuje řídit malý skútr do objemu 125 ccm bez oprávnění sk. A. Ovšem na větší skútry, které mají objem 150 či třeba 175 ccm, musíte toto oprávnění mít i nadále. Důrazně doporučujeme v případě pochybností si přečíst technický průkaz; některé stopadesátky jsou totiž od menších verzí zcela k nerozeznání. Pokud byste však i přesto na takový skútr nasedli, riskujete pokutu 10 000 korun a samozřejmě ztrátu řidičáku na 6 až 12 měsíců. V podstatě by šlo o klasickou jízdu bez řidičského oprávnění.

Skútr musí mít automatickou převodovku. Jinak jej nemáte právo řídit, a to bez ohledu na objem

Nutno říci, že se legislativní změny týkají pouze strojů se samočinnou převodovkou, resp. variátorem. Motorky s klasickou manuální převodovkou na základě řidičáku sk. B řídit nesmíte, a to ani v případě, že mají obsah pod 125 ccm.

Jde o iniciativu Bruselu, která se snaží o zkvalitnění životního prostředí ve městech

Česká vláda se na plánovaných změnách podepsala jen minimálně. Hlavním důvodem částečného uvolnění restrikcí je směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2006/126/ES. Jde totiž o směrnici, která se snaží snižovat v rámci EU emise a znečištění, odlehčit často ucpaným městům a v neposlední řadě i ušetřit peníze. Masivnější využívání skútrů by totiž dokázalo snížit opotřebení infrastruktury, odpadla by nutnost stavět drahé a často ne zrovna esteticky vzhlížející parkovací domy apod. Za zmínku by však stálo také zlepšení plynulosti dopravy, neexistence kolon, mnohem méně časté by byly i smogové situace apod.

Novela nabude účinnosti až 19. ledna

Sněžení posledních dnů sice k projížďce na skútru zrovna nevybízí, ovšem pokud byste i přesto chtěli již nyní na svůj stroj usednout, raději to nedělejte. Výše rozebíraná legislativní změna totiž začne platit až 19. ledna. Stále totiž platí, že je nutné pro řízení skútru o objemu 125ccm mít řidičák sk. A.

S legislativními změnami se roztrhl pytel

Změny, které vejdou v platnost 19.1., se zdaleka nebudou týkat jen skútrů. Nově bude např. možné řidičské oprávnění skupiny A, tj. na klasickou motorku, získat po absolvování doplňovací zkoušky již ve 20 letech. Podmínkou je ovšem dvouletá praxe, musíte tedy být držiteli oprávnění A2 alespoň po dobu 2 let. Bez jakékoliv praxe bude nově možné si udělat řidičák na motorku bez omezení až ve 24 letech.

Dále se také změní pravidla pro zisk oprávnění třídy C, CE, D a DE. Skupina C (nákladní vůz) bude nově dostupná až od 21 let, D až od 24 let. Zatím to bylo 18, resp. 21 let.

Bude nutné v souvislosti s novými změnami navštívit úřady?

Nebude. Při případné silniční kontrole se jednoduše prokážete platným řidičským průkazem sk. B. Není třeba do něj nic zaznamenávat či cokoliv řešit na dopravním inspektorátu.

Mám licenci skupiny C či D, ovšem ještě mi nebylo 21, resp. 24 let. Smím dále řídit?

Nové změny se týkají pouze aktuálních uchazečů o řidičák. Pokud již jeho držitelem jste, můžete v řízení pokračovat, a to bez omezení.