Chystá se změna bodového systému. Lidé měli možnost návrh ministerstva připomínkovat

Uteklo to jako voda. Bodový systém v Česku platí už 10 let a při příležitosti tohoto „výročí“ se rozhodlo ministerstvo dopravy, že jej ve snaze o co nejvyšší efektivitu pozmění. U některých porušení předpisů dojde ke zpřísnění trestů, u některých naopak ke zmírnění postihu. Co je ale důležité, občané dostali poprvé v historii šanci zamýšlené návrhy připomínkovat. Jak to dopadlo?

Většina přestupků „zdraží“

Kompletní seznam navrhovaných změn je k dispozici na webu ministerstva. Povšechně vzato se dá říct, že většina přestupků vyjde řidiče dráž, a to jak finančně, tak co se týče bodového postihu.

Namátkou zmiňme třeba překročení rychlosti o více než 50 km/h (o 40 v obci). To je v současné době „ceněno“ 5 trestnými body. Ve správním řízení pak hrozí hříšníkovi pokuta od 5 do 10 tisíc korun. Pokud projde legislativní změna, bude takovéto překročení rychlosti za 6 bodů a ve správním řízení za něj bude moci být uložena pokuta až do výše 25 tisíc korun. Zároveň ale bude možné prohřešek nově řešit blokově.

Paradoxně za alkohol za volantem budou mírnější tresty z hlediska bodů (ze 7 na 6). Zvyšuje se ale rozpětí pokuty až na 25 tisíc korun u méně než 1 promile a až 75 tisíc korun u toho, kdo nadýchá přes promile.

Snahou je poloviční nehodovost

Nedávno se v Praze sešli ministři dopravy zemí V4 a výstupem schůze byl, mimo jiné, závazek snížit do roku 2020 počet usmrcených osob na silnicích na polovinu oproti roku 2010. Zda je tato snaha reálná a jak moc k ní přispěje bodový systém (ať už v současné či pozměněné podobě), je asi těžké odhadovat. Každopádně doufejme, že jsou tvrdší postihy skutečně motivovány snahou o bezpečnější silnice a nikoliv něčím jiným.

Některé přestupky bude možné nově řešit blokově

Od chystané změny si ministerstvo slibuje také zjednodušení poměrně komplikovaného bodového systému a následné menší zatížení městských úřadů byrokracií. Nově by bylo možné řešit blokově např:

  • překročení rychlosti o více než 50 km/h (40 v obci) – jednotná sazba 5000 korun
  • nesprávné předjíždění – jednotná sazba 5000 korun
  • parkování na místě pro invalidy – jednotná sazba 2500 korun
  • otáčení se a couvání na dálnici – jednotná sazba 2500 korun

Všechny změny jsou však zatím pouze v režimu návrhu, tzn. stále platí stávající bodový systém.

Lidé dostali možnost se vyjádřit

U příležitosti 10 let od zavedení bodového systému vyzval ministr Dan Ťok veřejnost k širší diskuzi o připravované legislativě. Ministerstvo dopravy návrh změn v postihování a bodování řidičů předložilo široké veřejnosti v půlce dubna. Před týdnem pak byla uzávěrka. Ptáte se, co se lidem na návrhu líbí a co by naopak smetli ze stolu?

Tvrdší postih u závažnějších přestupků poměrně velké množství diskutujících např. na sociálních sítích uvítalo. Poměrně často přitom ale byla vyslovována obava, zda tvrdší postih skutečně přispěje k nižší nehodovosti, či zda se jedná spíš o další způsob, jak z motoristů vymámit další peníze.

Objevilo se i několik věcných návrhů, např. postihovat ty řidiče, kteří ignorují pravidlo zipu či tzv. „chronické oslňovače“ dálkovými světly. Padl také návrh na zavedení výše pokuty podle příjmu řidiče. To poslední ale ministerstvo kategoricky odmítá s tím, že je účelem změny spíše snaha celý systém zjednodušit, nikoliv do něj přinést další komplikující prvek.

A co vy? Už jste si prostudovali navrhované změny? Souhlasíte s nimi, přidali byste další, anebo vám naopak některé z nich přijdou příliš drsné?

Přednost na kruhových objezdech zachována. Metodický pokyn je nařizuje všechny osadit značkou „dej přednost v jízdě“ či „Stop“

Odvolávám, co jsem odvolal. Slibuji, co jsem slíbil. Asi jako v legendární pohádce Pyšná princezna se nyní mohou cítit čeští řidiči. V lednu totiž hladinu našich motoristických vod zčeřila novela vyhlášky, která měnila zavedená pravidla týkající se přednosti na kruhových objezdech. Ta neměla být nově automatická, nýbrž pouze na těch objezdech, které jsou na vjezdu upraveny značkou „dej přednost v jízdě“. Nový metodický pokyn ale vrací situaci do starých kolejí. To znamená, že vozidlo jedoucí po kruháči má opět přednost před vozidly, která na objezd teprve přijíždějí.

Vracíme se zpět do roku 2015

Faktem je, že absolutní a automatická přednost na kruhovém objezdu už nějaký ten pátek neplatí. Formálně totiž byla zrušena už v roce 2006. V zásadě se ale jezdilo tak, jako by platila. Ze zákona totiž musela být značka „kruhový objezd“ na vjezdu doplněna buďto o trojúhelník (dej přednost v jízdě), anebo případně o stopku.

V lednu pak vyšla novela, na základě které mělo být plně na rozhodnutí obcí, zda značky přikazující dát přednost v jízdě před kruháč umístí. Pokud ne, měla jejich absence znamenat, že se při vjezdu použije pravidlo pravé ruky či, chcete-li, přednost zprava. Nakonec tomu ale tak nebude. Ministerstvo totiž přišlo s metodickým pokynem, na základě něhož mají obce povinně pod značku kruhový objezd umísťovat také značky upravující přednost v jízdě.

Legislativní šum, který neměl být

Novela vyhlášky vzbudila začátkem jara poměrně vášnivé emoce. Ostatně není se čemu divit. Poměrně výrazně měnila něco, co většina z nás považuje za naprosto jasné a samozřejmé. Naštěstí se ale veškeré bouřlivé diskuse ukázaly být bezpředmětné. Metodický pokyn vrací situaci zpět do starých kolejí. Ostatně jak přiznal ministr dopravy Ťok, celá záležitost vlastně vznikla spíše nedopatřením:

„Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe. Řidiči se proto nemusí bát, vydáním metodického pokynu zůstává potvrzena dosavadní praxe, na kterou jsou řidiči zvyklí“.

Tak doufejme, že v budoucnu se už podobných legislativních šelestů nedočkáme.