Městem společně a ohleduplně. K bezpečnosti cyklistů přispějí cyklistické ulice s maximální rychlostí 30 km/h

Legislativa týkající se dopravy se neustále mění. Nedávno byla chodcům zavedena povinnost mít na sobě při pohybu mimo obec reflexní prvky. Relativně běžnou praxí se pak staly SPZ na přání a poměrně vášnivě se aktuálně diskutuje o zpřísnění bodového systému. Novinek je ale více. V únoru např. vešla v platnost novela zákona, která upravuje tzv. cyklistické ulice – městské zóny s maximální rychlostí 30 km/h, ve kterých se řidiči aut, obrazně řečeno, těší statusu trpěného vetřelce.

Pro větší bezpečí v sedle

Cyklistické ulice (přesně řečeno zóny) se mají začít vyskytovat v centrech měst, kde není z technických důvodů (např. nedostatku prostoru) možné vybudovat více pruhů pro jednotlivé dopravní prostředky. Maximální rychlost v nich bude oproti padesátikilometrovém standardu snížena na 30 km/h. Řidiči aut pak cyklisty nesmí ohrozit. Začátek a konec zóny bude určen novou dopravní značkou, o jejíž podobě se jedná.

O zřízení zóny bude rozhodovat obec

V novele zákona není stanoveno, kde přesně a podle jakých kritérií mají cyklistické zóny vzniknout. O jejich zřízení mají rozhodovat obce po poradě s dopravní policií. Aktuálně se o nich nejvíce diskutuje např. v Uherském Hradišti či v Pardubicích.

Tlak na ohleduplnost

Popisovaná legislativní změna má především do zákonné roviny dostat určitou ohleduplnost řidičů vůči cyklistům a obráceně. Informace o tom, že by zde měli mít cyklisté absolutní přednost, nicméně není správná. Řidiči pouze nesmí ohrozit cyklistu, který přejíždí komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Pravidla týkající se přednosti v jízdě platí i v cyklistické zóně stejně. Frází „nesmí ohrozit“ jen novela ošetřuje situaci, kdy už je cyklista na přejezdu a rychle přijíždějící řidič by ho teoreticky mohl smést.