Přednost na kruhových objezdech zachována. Metodický pokyn je nařizuje všechny osadit značkou „dej přednost v jízdě“ či „Stop“

Odvolávám, co jsem odvolal. Slibuji, co jsem slíbil. Asi jako v legendární pohádce Pyšná princezna se nyní mohou cítit čeští řidiči. V lednu totiž hladinu našich motoristických vod zčeřila novela vyhlášky, která měnila zavedená pravidla týkající se přednosti na kruhových objezdech. Ta neměla být nově automatická, nýbrž pouze na těch objezdech, které jsou na vjezdu upraveny značkou „dej přednost v jízdě“. Nový metodický pokyn ale vrací situaci do starých kolejí. To znamená, že vozidlo jedoucí po kruháči má opět přednost před vozidly, která na objezd teprve přijíždějí.

Vracíme se zpět do roku 2015

Faktem je, že absolutní a automatická přednost na kruhovém objezdu už nějaký ten pátek neplatí. Formálně totiž byla zrušena už v roce 2006. V zásadě se ale jezdilo tak, jako by platila. Ze zákona totiž musela být značka „kruhový objezd“ na vjezdu doplněna buďto o trojúhelník (dej přednost v jízdě), anebo případně o stopku.

V lednu pak vyšla novela, na základě které mělo být plně na rozhodnutí obcí, zda značky přikazující dát přednost v jízdě před kruháč umístí. Pokud ne, měla jejich absence znamenat, že se při vjezdu použije pravidlo pravé ruky či, chcete-li, přednost zprava. Nakonec tomu ale tak nebude. Ministerstvo totiž přišlo s metodickým pokynem, na základě něhož mají obce povinně pod značku kruhový objezd umísťovat také značky upravující přednost v jízdě.

Legislativní šum, který neměl být

Novela vyhlášky vzbudila začátkem jara poměrně vášnivé emoce. Ostatně není se čemu divit. Poměrně výrazně měnila něco, co většina z nás považuje za naprosto jasné a samozřejmé. Naštěstí se ale veškeré bouřlivé diskuse ukázaly být bezpředmětné. Metodický pokyn vrací situaci zpět do starých kolejí. Ostatně jak přiznal ministr dopravy Ťok, celá záležitost vlastně vznikla spíše nedopatřením:

„Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe. Řidiči se proto nemusí bát, vydáním metodického pokynu zůstává potvrzena dosavadní praxe, na kterou jsou řidiči zvyklí“.

Tak doufejme, že v budoucnu se už podobných legislativních šelestů nedočkáme.