Osobní údaje a cookies

Údaje o správci dat

Veškerá data jsou uložena: 

 • POINT S DEVELOPMENT,zjednodušená akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lyon pod 491 028 627 se sídlem 9, rue Curie, Lyon (69006).

Správce dat můžete zkontaktovat na uvedené emalové adrese: dpo@points-development.com 

 • Adresa centrály místního Point S: PointS Czech s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín

o E-mail na místní centrálu: asistentka@point-s.cz
o Webové stránky: www.point-s.cz


Shromážděná data:

Údaje shromážděné správcem se týkají následujících informací o uživateli: jejich jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa IP, údaje o připojení a prohlížení, prohlížené produkty, historie objednávek a případné nároky, značka, model, datum vydání a počet najetých kilometrů pro vozidlo zákazníka a datum, kdy získal řidičský průkaz. 
Účely a právní základ pro zpracování:

 

Účely, pro které jsou osobní údaje používány:

 • personalizace služeb, zejména poradenství, pokud jde o produkty nebo služby, které mají být používány nebo předplaceny, s předpokládanými daty přezkumu,
 • zasílání oznámení poštou nebo v digitálním formátu týkající se nových služeb, současných služeb a budoucích služeb,
 • předávání současných a budoucích propagačních nabídek,
 • předávání poradenství ohledně používání výrobků nebo služeb,
 • komerční prospekty.

Zpracování osobních údajů uživatelů na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je nezbytné pro oprávněné zájmy správce údajů.
Správce údajů používá osobní údaje uživatelů a provádí profilování ve smyslu článku 4 nařízení o obecné ochraně údajů pro účely:

 • umožnění udržení trvalého obchodního vztahu mezi Data Controllerem a uživatelem.
 • poskytování, zlepšování, zakrývání a marketing svých služeb,
 • objevování preferencí svého uživatele tak, aby bylo možné přizpůsobit jeho ustanovení a nabízet produkty a služby, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Tato smlouva upozorňuje uživatele na nakládání s jejich údaji, jakož i na důvody, proč jsou vyžadovány všechny operace prováděné na výše uvedených údajích. 

 

Příjemci osobních údajů:

Shromážděná data jsou přijímána řadiči dat. Údaje mohou být také předávány přímo a / nebo nepřímo společnostem, které jednají pod názvem Point S umístěným ve stejné oblasti jako správce údajů a / nebo subdodavatelé, které správci údajů používají v rámci provozu svých služeb. 

 

Doba ukládání osobních dat:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k řízení obchodního vztahu.
Přenos dat:

V rámci výkonu provozu Point S a optimalizace kvality služeb mohou být výše uvedené Osobní údaje předmětem převodu mimo území Francie a / nebo zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru.

S ohledem na účely, pro které byly osobní údaje původně shromažďovány nebo ke kterým jste výslovně souhlasili později, mohou být zaznamenané informace sděleny pouze následujícím příjemcům:

 • francouzský právní subjekt Point S Development vystupující jako společný správce údajů,
 • jakákoli společnost jednající pod názvem Point S, která má přístup k Osobním údajům v rámci své činnosti,
 • Skyway Data Center GmbH, hostingové služby, se sídlem v Německu,
 • vůči subdodavatelům, které Point S může používat v rámci své činnosti,

Podrobnosti o těchto subdodavatelích mohou být poskytnuty na vyžádání prostřednictvím adresy: e-mailu národní centrály

 • Každý veřejný nebo soukromý orgán, kterému jsme povinni sdělit určité informace zákonem.

Těmto příjemcům poskytneme pouze informace, které potřebují pro realizaci svých služeb. Požadujeme od těchto příjemců, aby tyto informace uchovávali důvěrné a aby informace využívali pouze pro výkon svých služeb.

V každém případě je každý příjemce osobních údajů povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména nařízení o DPH, a provádět veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s předpisy.

Je také možné, že dojde k převodu osobních údajů do třetí země. Třetí zemí je země mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ve které není vždy možné předpokládat, že úroveň ochrany údajů je podobná nebo srovnatelná s úrovní Evropské unie. Před jakýmkoli přenosem dat zajistíme, aby byla v dané zemi nebo u příjemce umístěného ve třetí zemi zaručena dostatečná úroveň ochrany. To by mohlo vyplynout z rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, které zajistí, že určitá třetí země bude obecně zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Kromě toho můžeme také provádět přenos dat na základě klauzule o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí nebo příjemci sídlícími ve Spojených státech, platného štítu EU-USA pro ochranu soukromí.

Lokalizovat
Hledač prodejen Najděte nejbližší Point S pobočku!
No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  SLIB 1

  Point S Vám nabízí záruku, že při neopravitelném poškození pneumatiky vám bude nová poskytnuta zdarma.

 • icon-quality1509973987.png
  SLIB 2

  V Point S se snaží vždy vyhovět službám zákazníka.

 • icon-chrono1509973987.png
  SLIB 3

  Vždy se snažíme poskytnout tu nejlepší kvalitu služeb za přijatelné ceny.

Načítá se… Počkejte prosím!
Point S používá cookies, aby zajistil, že vám na našich webových stránkách poskytneme ty nejlepší zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. Více informací naleznete zde. Pokračovat