Všeobecné obchodní podmínky 

I / ÚVOD

Má se za to, že každý uživatel této webové stránky si přečetl obchodní podmínky, které jsou trvale dostupné na následující adrese: www.point-s.cz. Přijetí podmínek je úplné a týká se všech podmínek, které tvoří nedělitelný celek. Uživatelé se nemohou rozhodnout, že se na ně budou vztahovat pouze některé z obecných podmínek nebo že budou vyžadovat vyjímky. Každý uživatel, který nesouhlasí s podmínkami, musí bezpodmínečně a neprodleně nahlásit nesouhlas na uvedené webové stránce: www.point-s.cz. 

 

II / WEBOVÉ STRÁNKY

Cílem následujících stránek www.point-s.cz je představit společnost POINT S a zejména umožnit uživatelům:
- znát hodnoty a filosofii sítě POINT S,
- znát produkty a služby, které POINT S prodává, jakož i různá prodejní místa,
- najít nejbližší prodejní místo a / nebo místo prodeje prodávající produkty a služby, které je zajímají nebo které by je mohly zajímat,
- Umožnit uživatelům přihlásit se k odběru newsletteru a ke hře, kterou nabízí POINT S.   

Žádný výrobek a / nebo služba popsaná na webu Point S není prodávána prostřednictvím internetových stránek www.point-s.cz, ale výhradně prostřednictvím různých prodejních míst.                                                                                      

III / MODIFIKACE - EVROPSKÉ STRÁNKY

Podmínky použití mohou být změněny kdykoliv, zejména v případě technických a / nebo právních změn nebo při zavádění nových služeb a / nebo nových funkcí.         

 

IV / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Tato webová stránka a všechny prvky, které ji tvoří, jsou výlučným vlastnictvím společnosti POINT S a jejích přidružených společností a řídí se příslušným zákonem zabývající se mezinárodními právními předpisy o právu duševního a průmyslového vlastnictví.

Jakákoli kopie, rozmnožování nebo extrakce webové stránky jako celku nebo jedné z jejích složek je zakázáno a představuje padělání.
Jakékoli rozmnožování, reprezentace, modifikace, publikace, přenosu, zkreslení, úplného nebo částečného použití jedné ze složek webové stránky jsou proto přísně zakázány bez ohledu na použitý proces a podporu.             

 

V / OSOBNÍ ÚDAJE

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů a cookies.

VI / ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Společnost PointS Czech s.r.o. zabezpečuje dle zákona č. 185/2001 Sb. bezplatný zpětný odběr pneumatik. Místa zpětného odběru jsou uvedena v sekci "Hledač prodejen".Provozní doba odběrného místa je provozní doba pneuservisu. Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č. 185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2,80 Kč/kg. Na každém výdajovém dokladu, tedy na prodejce je informace o bezplatném ZOV.


VII / ZÁVĚR

V případě sporu nebo nároku vyplývajícího od uživatele nebo Point S, které se týkají užívání webové stránky, a / nebo v případě potíží s výkladem nebo prováděním podmínek použití, se strany snaží vyřešit svůj spor smírně.

V případě přetrvávajícího nesouhlasu, jakýkoli spor, který může vzniknout mezi stranami, spadá do výlučné pravomoci příslušných soudů.                                                                                                                                                                     

No stress with PointS
 • icon-tire1509973988.png
  SLIB 1

  Point S Vám nabízí záruku, že při neopravitelném poškození pneumatiky vám bude nová poskytnuta zdarma.

 • icon-quality1509973987.png
  SLIB 2

  V Point S se snaží vždy vyhovět službám zákazníka.

 • icon-chrono1509973987.png
  SLIB 3

  Vždy se snažíme poskytnout tu nejlepší kvalitu služeb za přijatelné ceny.

Načítá se… Počkejte prosím!
Point S používá cookies, aby zajistil, že vám na našich webových stránkách poskytneme ty nejlepší zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. Více informací naleznete zde. Pokračovat